1.Turysta zobowiązuje się do przestrzegania porządku obowiązującego na terenie Ranczo i do użytkowania go oraz wszystkich pomieszczeń zgodnie z ich przeznaczeniem.

2.Każdy gość jest zobowiązany do przestrzegania przepisów praw przeciwpożarowych, sanitarnych oraz epidemiologicznych.

3.Umywalnie i WC na terenie gospodarstwa są bezpłatne.

4.Palenie ogniska jest możliwe tylko w wyznaczonym do tego miejscu.

5.Za rzeczy zgubione lub skradzione właściciele nie ponoszą odpowiedzialności.

6.Osoby, które rażąco naruszają regulamin lub osoby będące pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych używek, mogą zostać przez właścicieli usunięte z terenu bez zwrotu opłaty za niewykorzystany pobyt.

7.Wszelkie wjeżdzające pojazdy muszą zostać zaparkowane w miejscu wyznaczonym przez właściciela.

8.Parking nie jest strzeżony.

9.Wszelkie inne kwestie niewymienione w regulaminie należy każdorazowo uzgodnić z właścicielem.

10.Każdorazowy pobyt gości na terenie gospodarstwa powinien odbyć się za uprzednią rezerwacją telefoniczną.

11.Każdorazowe wejście na teren gospodarstwa jest odpłatne.

12.Gospodarze rezerwują sobie prawo do łączenia grup zorganizowanych.

13.Nauczyciel prowadzący bądź kierownik wycieczki plus jedna osoba opieki na każde 10 dzieci wchodzi na teren nieodpłatnie. Pozostałe osoby(rodzice bądź chętni do opieki) ponoszą opłatę pobytową w kwocie ustalonej na dany rok przez właściciela.

14.W czasie kontaktu z zamieszkującymi Ranczo zwierzętami obowiązują konkretne prawa i zakazy. Są one dla każdej z odwiedzających grup gości szczegółowo omawiane i wyjaśniane. Dlatego gospodarze nie ponoszą odpowiedzialności za otarcia, zadrapania, bądź ugryzienia przez zwierzęta.

15.Goście decydujący się na odwiedzenie naszego gospodarstwa powinni bezwzględnie zapoznać się i zaakceptować regulamin.